LÉLEKMAG STÚDIÓ

"A saját történetemet keresem, és mélyen a felszín alá ásva, megtalálom a lelkemet."
(M.Haruki) 

Országváltás

Beilleszkedés, Elszakadás, Új kezdet egy Új országban

címmel csoportot indítok Dániában, mégpedig Koppenhágában 2020 februárjában. A téma nyilván nem csak a koppenhágai magyarokat érinti, de most ide kaptam erre felkérést, és lehetőséget a foglalkozás megtartására.

Azoknak szól ez a csoportfoglalkozás,


Főbb alkalmazott módszerek: NLP (neurolingvisztikus terápia) imagináció, személyiségfejlesztő- és kommunikációs gyakorlatok, tranzakcióanalízis, célépítő és motiváció fejlesztő játékok.

A kisebb létszámú (max 15 fő) csoportfoglalkozás olyan biztonságos közeget biztosít, amiben helye van a bensőséges beszélgetésnek, az oldott játékoknak, a kreatív gyakorlatoknak, és az egyéni igények lehetőség szerinti figyelembevételének.

Tematika:

  1. Ki vagyok? Honnan jöttem? Miért jöttem? Hova tartok? - Önmagunk meghatározása
  2. Az eddig megtett utunk öntérképe – múltunk és jelenünk
  3. Gyászunk feldolgozása – személyes veszteségeink, traumáink
  4. Az önállóság ereje – a már meglévő és a fejlesztendő készségeink meglelése
  5. Az önmegvalósítás útján – a képességeink birtokbavétele
  6. A konfliktusok hatékony kezelése – kommunikációs modelljeink, eszköztárunk, sikeres és sikertelen szerepeink és játszmáink
  7. Jövőképünk – célépítés, egyénre szabott stratégia kialakítása.

A csoport témájában személyes érintettségem is van, ezért érzem igazán időszerűnek és a magaménak ezt a témát. Az édesanyám Oroszországból költözött ide és ment férjhez Magyarországon, ahol meg kellett küzdenie a politikai elutasítottsággal, a nyelvvel. A kezdeti években az összes energiáját a pénzkereset miatt a mihamarabbi beilleszkedésre kellett fordítania. Ezt a mellőzött, elfogadásra vágyó, küzdő személyiségét kaptam én anno érzelmi bázisnak, ezt szívtam magamba szó szerint az anyatejjel. Talán emiatt érzem én „se magyarnak, se orosznak”, gyökértelennek, kettős identitásúnak magam. A fiam folytatta ezt a hagyományt azzal, hogy Dániába költözött tanulni a gimnázium befejeztével. Ő épp tanulja a beilleszkedést, az önálló életet. Az ő elköltözésével szétszakadt a családunk, a kismadár kirepülésébe beleroppant, elváltunk. Egyedül kellett újra építenem az egzisztenciámat, az életemet, megtanulnom újra a felnőttséget, az új városba költözéssel járó beilleszkedést, a gyökereimnek találni biztos talajt, és önmagamban teremteni meg - a bizonytalan külvilágban - a biztonságot. Ezt szeretném továbbadni, megmutatni, hogy lehetséges újra talpraállni, megerősödni, újrakezdeni bárhonnan. Ahogy mondani szokás, az egyedüli állandóság a világunkban a Változás. És ezzel meg lehet tanulni élni.